Inschrijven voor pianoles

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor pianoles. Ik neem contact met u op om uw wensen te bespreken en een eerste pianoles te plannen.


  Bepalingen Pianopraktijk Marjo Jansen

  • tussen haakjes gelden voor volwassenen
  • tarieven gelden per maand: elke maand wordt een vast bedrag betaald
  • lesgelden worden betaald aan het begin van de nieuwe lesmaand
  • bij automatische overschrijving graag vanaf de 2e van de nieuwe maand
  • bij betalingen na de 18e van de maand  5 euro extra administratiekosten 
  • lessen die door de leerling worden afgezegd, worden niet terugbetaald
  • les die binnen één week wordt afgezegd, wordt niet vanzelfsprekend ingehaald
  • bij tweewekelijkse lessen worden 2 lessen per maand gegarandeerd en genoten
  • in de zomervakantie wordt géén lesgeld betaald
  • de vakanties komen meestal overeen met die van het basisonderwijs
  • opzegtermijn: 1 maand